Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava parkoviště u smuteční obřadní síně k.ú. Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 08.03.2016 09:00
Stavební úpravy archivů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2016 21.03.2016 12:00
ICT technika pro ZŠ Jablunkov 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2015 18.12.2015 12:00
Stavební úpravy VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU č.p. 479, adaptace budovy bývalé speciální školy na uměleckou školu a městskou knihovnu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 14.12.2015 10:00
Zajištění zimní údržby na katastru města Jablunkova pro rok 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 21.10.2015 12:00
Oprava havarijního stavu střechy na budově č. p. 1057 ve sportovním areálu Bělá, k.ú. Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 16.10.2015 10:00
Rekonstrukce dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 30.09.2015 12:00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DUR, DSP, DPS "Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručova č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 30.09.2015 14:00
Oprava kamenného oplocení hřbitova - s výměnou plotové výplně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 11.09.2015 08:30
Úprava venkovní rampy na p.č. 91/19 k.ú. Jablunkov a předláždění části chodníku na pozemku parc. č. 177/2, k.ú. Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 11.09.2015 08:30
Zajištění jazykové výuky žáků v zahraničí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 12.08.2015 12:00
Město Jablunkov – energetické úspory zateplením administrativní části budovy Bukovecká 51
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2015 31.07.2015 08:00
Dodávka a instalace elektrického konvektomatu včetně zavážecího vozíku na určeném místě ve ŠJ Jablunkov, Lesní 190
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 29.07.2015 10:00
Stavební úpravy Dům dětí a mládeže Jablunkov č.p. 145 - stavební úpravy WC v 2.NP a rekonstrukce kanalizační přípojky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 22.06.2015 12:00
Stavební úpravy Dům dětí a mládeže Jablunkov č.p. 145 - výměna vnějších výplní otvorů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 22.06.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››