Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídek (DI č. 1)Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „OBNOVA A ZALOŽENÍ SÍDELNÍ ZELENĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLUNKOV – 2. VYHLÁŠENÍ“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem a hlavním cílem projektu je revitalizace části sídelní zeleně v centru města.
Předmětem plnění je kácení a ošetření dřevin, výsadba stromů, keřů, cibulovin, dodávka mobiliáře a následná dvouletá péče.
Blíže v podrobnostech projektové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.marandis.cz/profile_display_34.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.marandis.cz/profile_display_34.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 06.10.2020 14:00
Datum zahájení: 15.09.2020 12:00