Profil zadavatele: Město Jablunkov

  • Název: Město Jablunkov
  • IČO: 00296759
  • Adresa:
    Dukelská 144
    739 91 Jablunkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.marandis.cz/profile_display_34.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60063800

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Klimatizace budovy č.p. 104 - III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 21.03.2016 12:00
Změna poskytovatele pečovatelské služby v Jablunkově
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 02.04.2016 10:00
Oprava parkoviště u smuteční obřadní síně k.ú. Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 08.03.2016 09:00
Stavební úpravy archivů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2016 21.03.2016 12:00
Stavební úpravy VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU č.p. 479, adaptace budovy bývalé speciální školy na uměleckou školu a městskou knihovnu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 14.12.2015 10:00
Zajištění zimní údržby na katastru města Jablunkova pro rok 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 21.10.2015 12:00
Oprava havarijního stavu střechy na budově č. p. 1057 ve sportovním areálu Bělá, k.ú. Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 16.10.2015 10:00
Rekonstrukce dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 30.09.2015 12:00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DUR, DSP, DPS "Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručova č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 30.09.2015 14:00
Oprava kamenného oplocení hřbitova - s výměnou plotové výplně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 11.09.2015 08:30
Úprava venkovní rampy na p.č. 91/19 k.ú. Jablunkov a předláždění části chodníku na pozemku parc. č. 177/2, k.ú. Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 11.09.2015 08:30
Město Jablunkov – energetické úspory zateplením administrativní části budovy Bukovecká 51
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2015 31.07.2015 08:00
Stavební úpravy Dům dětí a mládeže Jablunkov č.p. 145 - stavební úpravy WC v 2.NP a rekonstrukce kanalizační přípojky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 22.06.2015 12:00
Stavební úpravy Dům dětí a mládeže Jablunkov č.p. 145 - výměna vnějších výplní otvorů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 22.06.2015 12:00
Stavební úpravy objektu na parc.č. 349 etapa č. 1, SO 01 - Výměna oken a dveří, SO 03 - Rekonstrukce okapních chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 15.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››