Veřejná zakázka: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok 2015-2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 106
Systémové číslo: P14V00000020
Počátek běhu lhůt: 16.07.2014
Nabídku podat do: 05.08.2014 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok 2015-2016
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.

Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 35 odběrných míst uvedených v příloze č. 2, je v plánovaném celkovém množství 1 142 MWh za období od 1.1.2015 do 31.12.2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Marandis s.r.o.
 • IČO: 29382122
 • Poštovní adresa:
  Slezské náměstí 30/24
  743 01 Bílovec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.marandis.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy