Veřejná zakázka: „DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA A ORP JABLUNKOV“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 239
Systémové číslo: P20V00000007
Datum zahájení: 10.09.2020
Nabídku podat do: 25.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA A ORP JABLUNKOV“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu (dále také „dPP“) pro město Jablunkov a ORP Jablunkov, s tím že dPP bude kompatibilní s dPP ČR a POVIS (povodňový informační systém), bude zpracován v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 - Povodňové plány a platné Metodiky pro zpracování (tvorbu) digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí.
Digitální povodňové plány města a ORP Jablunkov budou zpracovány jako 2 samostatné povodňové plány se společnou grafickou částí (společný mapový projekt).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí OPŽP 2014 - 2020
Název projektu: Digitální povodňový plán města a ORP Jablunkov
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011212

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 447 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Jablunkov
 • IČO: 00296759
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 144
  739 91 Jablunkov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60063800

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky