Profil zadavatele: Školní jídelna Jablunkov

  • Název: Školní jídelna Jablunkov
  • IČO: 70640068
  • Adresa:
    Lesní 190
    739 91 Jablunkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.marandis.cz/profile_display_74.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 241019

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ: